knowledge

BẢNG Bảng tra Quy Cách thép hình chữ H
BẢNG THAM KHẢO QUY CÁCH THÉP HÌNH CHỮ H. - GIÁ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM
BẢNG CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ
BẢNG CÔNG THỨC TÍNH PAREM THÉP VÀ INOX CÁC LOẠI
BẢNG BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG INOX THÔNG DỤNG
BẢNG TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC ỐNG INOX THÔNG DỤNG ASTM A312 - WELDED AUSTENITIC STAINLESS STEEEL PIPES A312 - ASTM A312/ A358/ A778, ASME B36. 19M/ ASME B36. 10M

BẢNG BẢNG QUY ĐỔI ỐNG TỪ HỆ INCH SANG HỆ MET
Kích thước ống danh định (Nominal Pipe Size - NPS) là kích thước ống tiêu chuẩn của Bắc Mỹ, được áp dụng cho kích thước chuẩn của ống ở nhiệt độ và áp suất cao hoặc thấp. Kích thước của ống được đặc trưng bởi hai số không có thứ nguyên là:
BẢNG BẢNG TRA KÍCH THƯỚC BU LÔNG ĐẦU LỤC GIÁC CHÌM (SHCS)
Định nghĩa: bulông là một sản phẩm cơ khí, có hình dạng thanh trụ tròn, tiện ren, được thiết kế để sử dụng kết hợp với đai ốc, có thể tháo lắp hay hiệu chỉnh khi cần thiết.
BẢNG BẢNG TRA KÍCH THƯỚC PHE GÀI
Bảng tra phe gài sẽ giúp bạn thiết kế và gia công nhanh chóng lựa chọn được kích thước yêu cầu.

Comments are closed.